Dostęp do informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie nie będzie możliwe zostaniecie Państwo powiadomieni o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o  nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
 
Jednocześnie informujemy, że ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.
 
W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Piszu, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej listem tradycyjnym lub elektronicznym, na poniższy adres:  
 
Komenda Powiatowa Policji
w Piszu
ul. Armii Krajowej 1
12-200 Pisz
 
Tel.  47 73 542 11
Fax. 47 73 542 15
 
e-mail: bip@pisz.ol.policja.gov.pl
 
Dla ułatwienia zachęcamy Państwa do skorzystania z formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej
                                                           

  wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej    (format doc)

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 27.04.2018
Data modyfikacji : 16.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Piszu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Szypczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Szypczyńska
Osoba modyfikująca informację:
Anna Szypczyńska
do góry