Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP - Komenda Powiatowa Policji w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

Składanie wniosków drogą elektroniczną

Komenda Powiatowa Policji w Piszu uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Skrzynka ta działa w ramach rządowego projektu ePUAP, który udostępnia platformę wymiany korespondencji elektronicznej na stronie www.epuap.gov.pl. Portal ten jest nadzorowany przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Na przedmiotowy adres skrytki użytkownicy platformy ePUAP będą mogli przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru „Pismo ogólne” udostępnianego przez usługę powszechną o nazwie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu ePUAP:
- ścieżka dostępu: Strona główna>Najnowsze usługi>Pismo ogólne do podmiotu publicznego.

Adres skrzynki ePUAP Komendy Powiatowej Policji w Piszu: /KPPPisz/SkrytkaESP

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Komendy Powiatowej Policji w Piszu:

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza lub dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP.

Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres komendant@pisz.ol.policja.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.

Złożenie dokumentów w godzinach 8.00-15.00 na Sekretariacie Głównym KPP Pisz przy ul. Armii Krajowej 1  w Piszu na następujących nośnikach danych:

 1. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
 2. Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Komendy Powiatowej Policji w Piszu:

 •  Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym
 • Akceptowalne formaty załączników to:
  • DOC, RTF
  • ODS, ODT
  • XLS
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  • PDF
  • ZIP
 • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB.
 • Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone
 •  

Metryczka

Data publikacji : 26.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Piszu
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Dobrowolski Zespół Kadr i Szkolenia KPP Pisz
do góry