Oświadczenia majątkowe - Komenda Powiatowa Policji w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

W związku z nowelizacją art. 62 Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r.  obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji, z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

Zgodnie z  § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz. U. Nr 144, poz. 1015, z późn. zm.), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia. W związku z powyższym oświadczenie majątkowe Komendanta Powiatowego Policji w Piszu, zgodnie z treścią aktu prawnego,publikowane jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Oświadczenia majątkowe Komendantów Komisariatów:

Komendant Komisariatu Policji w Białej Piskiej - kom. Artur Modzelewski

Komendant Komisariatu Policji w Orzyszu- nadkom. Grzegorz Kobeszko

Komendant Komisariatu Policji w Rucianem - Nidzie - kom. Jacek Kępiński

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 26.04.2018
Data modyfikacji : 30.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Piszu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Szypczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Szypczyńska
Osoba modyfikująca informację:
Anna Szypczyńska
do góry