Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny

Komenda Powiatowa Policji w Piszu jest jednostką organizacyjną Policji. Stanowi aparat pomocniczy, przy pomocy którego Komendant Powiatowy Policji w Piszu realizuje określone w ustawach i wydanych na ich podstawie przepisach wykonawczych, zadania Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku  publicznego.

Terytorialny zasieg Komendy Powiatowej Policji w Piszu obejmuje obszar powiatu piskiego, a siedzibą jej jest miasto Pisz.

Działalność Komendy podlega nadzorowi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, w szczególności w zakresie określonym przepisami art. 6 ust. 1, art. 6a ust. 2 pkt. 1 oraz art. 6 f Ustawy o Policji.

Zakres działania oraz strukturę Komendy określa:

  • Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r.
  • Zarządzenie nr 1041 z dnia 28 września 2007 r. Komendanta Głównego Policji w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji,

 

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 27.04.2018
Data modyfikacji : 27.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Piszu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Szypczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Szypczyńska
Osoba modyfikująca informację:
Anna Szypczyńska
do góry