Poniedziałek, 20 kwietnia 2015, data aktualizacji serwisu: 07.01.2010
Komenda Powiatowa Policji w Piszu
strona główna
Menu przedmiotowe
Serwis odwiedziło:
49.849 osób

Struktura organizacyjna

i
Strona znajduje się w archiwum.
07.12.2009

Struktura Organizacyjna

W skład Komendy Powiatowej Policji w Piszu wchodzą:

 

1)  Kierownictwo Komendy:

a)      Komendant Powiatowy Policji

b)      I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji

2)  Wydział Kryminalny, w skład którego wchodzą:

     a) Zespół Operacyjno - Rozpoznawczy

     b) Zespół Dochodzeniowo – Śledczy

     c) Zespół do walki z Przestępczością Gospodarczą

     d) Zespół Techniki Kryminalistycznej

     e) Samodzielne Stanowisko do walki z Korupcją

     f ) Samodzielne Stanowisko do walki z Przestępczością Narkotykową;

3) Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego, w skład którego wchodzą:

     a) Referat Patrolowo – Interwencyjny,

     b) Zespół Dyżurnych,

     c) Referat Ruchu Drogowego,

     d) Zespół Dzielnicowych,

     e) Samodzielne Stanowisko do spraw Nieletnich i Patologii,

     f) Samodzielne Stanowisko do spraw Prasowo – Informacyjnych;

4) Komórki służby wspomagające działalność w zakresie organizacyjnym, logistycznym i  

    technicznym:

a)      Samodzielne Stanowisko do spraw Dyscyplinarnych, Skarg i Wniosków,

b)      Zespół do spraw Kadr i Szkolenia, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej,

c)      Zespół do spraw Administracyjno – Gospodarczych,

d)      Zespół do spraw Łączności i Informatyki,

e)      Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

 

 

07.12.2009

07.01.2010
Autor : Uzupelnij dane redaktora
Opublikowane przez : Uzupelnij dane redaktora
Statystyka strony: 1756 wizyt
WYBIERZ SZEROKOŚĆ STRONY :
WAI
Wersja PDA