Struktura Organizacyjna - Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Strona znajduje się w archiwum.

Struktura Organizacyjna

W skład Komendy Powiatowej Policji w Piszu wchodzą:

 

1)  Kierownictwo Komendy:

a)      Komendant Powiatowy Policji

b)      Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji

2)  Wydział Kryminalny, w skład którego wchodzą:

     a) Zespół Operacyjno - Rozpoznawczy

     b) Zespół Dochodzeniowo – Śledczy

     c) Zespół do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

     d) Zespół Techniki Kryminalistycznej

     e) Samodzielne Stanowisko do walki z Przestępczością Narkotykową;

3) Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego, w skład którego wchodzą:

     a) Referat Patrolowo – Interwencyjny,

     b) Zespół Dyżurnych,

     c) Referat Ruchu Drogowego,

     d) Zespół Dzielnicowych,

     e) Zespół do spraw Wykroczeń, Nieletnich i Patologii,

4) Komórki służby wspomagające działalność w zakresie organizacyjnym, logistycznym i  technicznym:

a)      Samodzielne Stanowisko do spraw Dyscyplinarnych, Skarg i Wniosków,

b)    Samodzielne Stanowisko do spraw Prasowo – Informacyjnych;

c)      Zespół do spraw Kadr i Szkolenia, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej,

d)      Zespół do spraw Administracyjno – Gospodarczych,

e)      Zespół do spraw Łączności i Informatyki,

f)      Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

 

 

Metryczka

Data publikacji : 20.05.2014
Data modyfikacji : 16.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Piszu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Stanisław Samul
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Dobrowolski KPP Pisz
Osoba modyfikująca informację:
Anna Szypczyńska
do góry